Nasze działania

10 czerwca 2017 – Śląskie Perły wzięły udział w kontrmiesięcznicy smoleńskiej. Wcześniej przeszły spod Sejmu na Krakowskie Przedmieście a następnie na Plac Zamkowy wraz członkami organizacji OSA (Obywatele Solidarnie w Akcji, https://www.facebook.com/obywatelesolidarniewakcji/) oraz OSK (Ogólnopolski Strajk Kobiet, http://strajkkobiet.eu), Inicjatywy Feministycznej (http://inicjatywafeministyczna.pl/), Fundacji im Kazimierza Łyszczyńskiego (http://lyszczynski.com.pl/index.php/pl/homepage/), działaczy Polski Laickiej (http://www.polskalaicka.com.pl/) i Obywateli RP (http://www.obywatelerp.pl/). Był to marsz przeciw przemocy i pogardzie tej koszmarnej władzy, przeciwko próbom odebrania nam podstawowych praw i wolności, jako kobiety i obywatelki, wspierane przez rozumnych facetów i razem z nimi. #WszystkichNasNieZamkniecie

8 marca 2017 – Śląskie Perły organizują marsz i demonstrację, solidaryzując się z kobietami z całego świata w walce o ich prawa – Międzynarodowy Strajk Kobiet.
 

19 grudnia 2016 – pikieta pod biurem PiS w obronie wolnych mediów

13 grudnia 2016 – Strajk Obywatelski
#StrajkObywatelski #GrzeczniJużByliśmy #SO13

24 października 2016 jesteśmy czujne – ponownie protestujemy przeciwko ubezwłasnowolnieniu kobiet.

3 października 2016 – Czarny Poniedziałek to sprzeciw wobec planów pozbawienia kobiet możliwości decydowania o sobie poprzez zaostrzenie przepisów aborcyjnych. Czarny Poniedziałek objął całą Polskę. Organizowane były spotkania i manifestacje w miastach i miasteczkach – również w Rybniku!