Nasze działania

6 listopada 2017 – Gąsienice Tour PL 2017/2018 – nadgryziony liść demokracji wjechał do Rybnika.

3 października 2017 – z inicjatywy Śląskich Pereł została utworzona Koalicja Prodemokratyczna, która zjednoczyła do współpracy opozycyjne ugrupowania polityczne, stowarzyszenia, ruchy społeczne i niezrzeszonych obywateli w odpowiedzi na łamanie Konstytucji, demolowanie państwa prawa i fundamentów demokracji, pozbawianie praw kobiet oraz przejawy nienawiści, agresji, ksenofobii i rasizmu.

 

17 lipca 2017 – tego dnia o 21:00, przed Sądem Okręgowym zebrało się ok. 30 rybniczan by zaprotestować przeciwko rządowej ustawie o Sądzie Najwyższym i sądownictwie. Dzień wcześniej, w niedzielę wieczorem, Śląskie Perły zainicjowały ten Łańcuch Światła w Rybniku zapalając pierwsze znicze pod bramą sądu.

10 czerwca 2017 – Śląskie Perły wzięły udział w kontrmiesięcznicy smoleńskiej. Wcześniej przeszły spod Sejmu na Krakowskie Przedmieście a następnie na Plac Zamkowy wraz członkami organizacji OSA (Obywatele Solidarnie w Akcji, https://www.facebook.com/obywatelesolidarniewakcji/) oraz OSK (Ogólnopolski Strajk Kobiet, http://strajkkobiet.eu), Inicjatywy Feministycznej (http://inicjatywafeministyczna.pl/), Fundacji im Kazimierza Łyszczyńskiego (http://lyszczynski.com.pl/index.php/pl/homepage/), działaczy Polski Laickiej (http://www.polskalaicka.com.pl/) i Obywateli RP (http://www.obywatelerp.pl/). Był to marsz przeciw przemocy i pogardzie tej koszmarnej władzy, przeciwko próbom odebrania nam podstawowych praw i wolności, jako kobiety i obywatelki, wspierane przez rozumnych facetów i razem z nimi. #WszystkichNasNieZamkniecie

8 marca 2017 – Śląskie Perły organizują marsz i demonstrację, solidaryzując się z kobietami z całego świata w walce o ich prawa – Międzynarodowy Strajk Kobiet.
 

19 grudnia 2016 – pikieta pod biurem PiS w obronie wolnych mediów

13 grudnia 2016 – Strajk Obywatelski
#StrajkObywatelski #GrzeczniJużByliśmy #SO13

19 listopada 2016 – protest nauczycieli i rodziców przeciwko reformie edukacji – tego dnia Śląskie Perły dołączyły do grupy ok. 35 tysięcy osób manifestujących w Warszawie pod hasłem „Nie dla chaosu w szkole” oraz „Rodzice na ulice”, przeciwnych planowanym przez minister Annę Zalewską zmianom, tj. deformie oświaty.

24 października 2016 jesteśmy czujne – ponownie protestujemy przeciwko ubezwłasnowolnieniu kobiet.

3 października 2016 – Czarny Poniedziałek to sprzeciw wobec planów pozbawienia kobiet możliwości decydowania o sobie poprzez zaostrzenie przepisów aborcyjnych. Czarny Poniedziałek objął całą Polskę. Organizowane były spotkania i manifestacje w miastach i miasteczkach – również w Rybniku!