Śląskie Perły

SIŁA, KTÓRA DRZEMIE W NAS

Jesteśmy grupą ludzi zaangażowanych na różnych płaszczyznach społecznych.
Przestrzeganie praw kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych jest dla nas szczególnie ważne.
Naszymi działaniami chcemy uwrażliwić wszystkich na wykluczenie, dyskryminację, sytuacje, przepisy i działania rządu, które ograniczają prawa i wolności.
Dążymy do pełnej i prawdziwej integracji, przestrzegania praw człowieka.
Nie zgadzamy się z wszelkimi formami rasizmu, nacjonalizmu i nietolerancji.
Uważamy, że każdy ma prawo do godnego życia, wolności i bezpieczeństwa.

Od morza...
aż po góry...
WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, DEMOKRACJA
Arrow
Arrow
Slider